63. Li shing


Li shing

 

Li shing

 


參加者資料

姓名:
Li shing 李盛
暱稱:
Gavin
最喜歡的運動:
Running
類別:
陽光型
自我介紹:
一個唔甘心於現狀,唔想比大眾視為廢青的少年。希望用自身經歷感染身邊既人享受運動帶黎既苦與樂,更決定與另一位朋友建立自己既跑步團隊,吸引更多人享受跑步。建立跑步團體外亦會跑住咁環遊世界。

投票已經結束,多謝支持!